Освен с легловата си база, Хотел „Панорама” разполага с физкултурен салон, подходящ за спортна и танцова подготовка