При проявен интерес от страна на гостите могат да се организират посещения до намиращите се в близост забележителности, но след предварителна заявка.